Adrian Bentland

Ett resultat utav mänskliga framsteg

Människan har i alla tider skapat olika virtuella hot. Blickar man bakåt i tiden, några hundra, var det monster, varulvar, vampyrer och häxor som utgjorde hotet. Mot slutet av 1800 talet blev det Alien som i sin tur skulle förstöra vår älskade jord. Och Aliens följeslagare blev slutligen datorn. De nyaste och nuvarande hoten mot människan och vår värld är oss själva.

I början var det fantasin och okunskapen som ledde vår rädsla mot sådant som var okänt för människorna i dåtidens samhälle. Men i dagens samhälle är det mesta överbevisat ett flertal gånger. Såklart finns det individer som är skrämda av mörker, men jag tror inte att vampyrer eller varulvar är det första som kommer upp som hotbild för nutida människor. Utan den rädslan har blivit moderniserad som allt annat.

Litteraturen var hörnstenarna i folkets fantasi om de överhängande hoten, för de personer som var läskunniga förr i tiden och dem i sin tur spred historierna vidare. Ungefär som media styr vår rädsla i dagens samhälle.

Första rädslan i litteraturen var för onaturliga företeelser så som, vampyrer, jättar bland annat. Det kategoriseras som fantasy. Men runt 1800-talet tog Science Fiction kategorin över med bland annat rädsla för havet och dess djup, det belyser fenomen som inte kunde förklaras eller vetenskap som man inte hade. Utveckling utav dem hot var nu Alien och datorns ödeläggande kraft. Det blev alltså en blandning mellan Fantasy och SF. Denna form utav litteratur skildrar människornas, mer eller mindre, rädsla vid den specifika tidpunkten. Alltså det överhängande hotet som ska ta över eller förstöra världen.

Rädslan har alltid funnits i det mänskliga samhället. Blickar man tillbaks till monstrerna så var man då rädd för att bli bragd om livet av någon av fantasi varelserna. Det som skiljer sig nu mot då är den allmänna kunskapsnivån. Samtidigt har hotet övergått till att hela jorden skall utplånas. Alltså har hot bildens stegring och kunskapsnivåns stegring följt samma linje. Vilket är väldigt intressant.

Eftersom hotbilden har blivit mer och mer radikaliserad efter tiden så har självklart hotbilden ändrats undertiden. Det har gått från Fantasi till Havets mysterium till Alien och datorer. Som ni kanske märker så har hotbilden ändrats efter kunskapsnivån vilket styrker ovan skrivna påstående att Hotbild och Kunskapsnivå har följt samma utveckling. Efter att Hotbilden blir motbevisad går människan vidare och hittar då något nytt hot som t.ex. datorn som är en följd utav kunskapsutvecklingen.

Visserligen har inte dator/Alien blivit motbevisade än men om det skulle vara bevisat att Alien inte existerar hade det med största sannolikhet kommit något annat hot. Under 2000 talet har det uppstått en ny hotbild mot världen. Det är just Teknikutvecklingen men då menar jag inte SF rädsla, att någon dator ska ta över. Utan rädslan över att vår värld skall gå under (naturkatastrofer) pågrund av förhöjd temperatur som är en följd utav tekniken. Och det är människan som är problemet bakom tekniken. 

Slutsats blir att människan vill ha en överhängande hotbild för att drivas. Det är hoten mot oss som motiverar oss och leder oss till utveckling. I vårt fall under början av 2000 talet är det motivation till att skapa en renare värld med bättre teknik. Det är med hjälp av media som vi motbevisar ting och leder utvecklingen framåt. Detta har varit ett faktum under böckernas alla år eftersom böcker var gårdagens media. Ur boken ”en världsomsegling under havet” av Jules Verne skriver han om en ubåt som utforskar dem okända haven. I dagens läge hade inte den boken blivit lika populär. Den hade uppfattats som löjlig eftersom havet inte är okänt längre och ubåtar existerar. Men då var den revolutionerande. Om en hotbild blir motbevisad är den inte intressant längre därför skapas det en ny.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s