Albin Rössle

Essä om teknikutveckling och domedagen

Tusentals böcker och filmer beskriver hur världar ligger i krig och hur onda globala företag styr och ställer som de vill. Dödsstjärnor, robotar och av människan skapade virus sätter tvivel på mänsklighetens framtid. Det finns oändligt många teorier om hur teknikutvecklingen kommer att sabotera världen som vi känner den. Hur kommer det bli i framtiden? Det kan gå hur som helst men, jag kommer i denna essä redogöra för min egen uppfattning om domedagsrelaterad teknikutveckling.

Först och främst är frågan: Bör man vara rädd för teknik och dess konsekvenser?

Den vanligaste och mest troliga domedagsteorin är den om kärnvapenkrig där jordens stormakter utrotar varandra. Om mänsklighetens undergång har med teknik att göra så är troligen den här orsaken logisk och även nära. Nu ligger vi inte i riskzonen, men under hela andra halvan av 1900-talet var det nära ögat. Man kan bara hoppas att vi är smartare än att vi dödar varandra i framtiden. En annan relativt nära teori är den om att vi släpper ut ett virus, ju mer vi forskar, ju större är risken. I Sci-fi så är virus ofta likställt med zombies som i ”Resident Evil”, men kan förekomma i scenarier som ”Mission Impossible 2”, där läkemedelsföretag tjänar pengar på att tillverka motgift till avsiktligt planterade virus. Tanken på att det i båda dessa filmer är de ”goda” företagen som sprider oreda är skrämmande med tanke på att slaget kommer så plötsligt och man inte kan vara beredd.

För att gå till de mer absurda eller bara framtida teorierna så finns det spekulationer om utomjordingar, robotar och kloner. Troligen kommer man om flera år stöta på utomjordingar i rymden, men problemet känns avlägset och det är alltför stora avstånd i rymden och teknik som används i Sci-Fi skräckisen Event Horizon där man viker universum för att komma närmare en plats är på lång tid orimligt. Vi kan inte räkna med vår egen förmåga i det här fallet. Det som kan vara betydligt värre är om de hittar oss först och vi får något som liknar ”Independence day”. Dock så betyder inte det att alla utomjordingar vill döda oss, utan kan vara tvärtom, att vi är skapade av dem som i ”2001: A space Odyssey”. Min personliga favoritteori är klonarmén tagen från ”Star Wars”. Detta kommer dock inte vara på tal förrän om 100 år då kloningen har förbättrats avsevärt. Vi pratar då naturligtvis inte om en galaktisk armé utan kanske speciella insatsstyrkor, men för att betrakta klonsoldater som en domedagsteori, krävs det många kloner och kanske t.o.m. inbördeskrig mellan jorden och framtida kolonier i rymden?

Det mer framtidsnära problemet är robotar och datorer. Med utvecklingstakten på dessa områden som man faktiskt ser framsteg i varje månad, kan superintelligenta datorer och revolterande robotar vara ett potentiellt växande hot. Inom 50 år kan jag verkligen förstå om det vore möjligt för en framtidsbild som skulle likna boken och filmen I Robot.

Angående trovärdigheten i dessa teorier, kan man enkelt konstatera att det i framtiden inte vore omöjligt att något liknande skulle hända. Alltså är inte våra farhågor helt bottenlösa. Det är naturligtvis ingenting man bör oroa sig över, men litteratur och film har faktiskt gjort något väldigt viktigt för oss i detta sammanhang. Genom att göra temat populärt, finns faktiskt tanken i bakhuvudet på oss hela tiden. Man kan således undvika problemet med korrupta datorer eller ha strängare regler för kloning. Genom att man upprepade gånger tar upp ämnet och utforskar fler teman, granskar man samhället lite som i en tidning fast på ett djupare och mer diskret plan där vi bara i det undermedvetna förstår kritiken eller varningen.

Men för att återgå till själva teknikutvecklingen; min personliga åsikt är att teknik är bra. Denna explosionsartade utvecklingen som skett de senaste två århundradena ser ut att fortsätta. Den för med sig högre levnadsstandard och kan rädda liv. Tack vare tekniken har vi längre livslängd och därför blir vår jord överbefolkad. Vissa är dock snabba att påpeka att den även kan ta liv och snabb teknikutveckling kan skapa stora problem. Speciellt i krigstider eller när den är ojämnt fördelad. Ett tekniskt övertag har visat sig göra att människor anser sig vara bättre än andra människor. Detta visar sig bl.a. i Jules Vernes verk ”En världsomsegling under havet”, där kapten Nemo egentligen inte vill skada någon, men vi ser att känslor och ansvar inte är en bra kombination.

Om man jämför alla de här teorierna, ser man att förutom i de fallen där vi har korrupta datorer eller robotar, är det inte tekniken själv som bär skulden utan snarare politiken bakom. Som Jules Verne tyckte, så kan inte människan bli perfekt, men det kan tekniken. Själv är det så jag tycker också, för tekniken kan vi påverka mer och den närmar sig perfektion som limes h går mot noll i matematiken. Det kommer alltid att uppstå tvister, men tekniken kanske till och med kan lösa dem för oss. Min poäng är att det inte är tekniken vi borde akta oss för, utan för människorna som hanterar den.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s