Dennis Törngren

Ligger framtiden i rymden?

”Det finns ting som är oändliga: Universum och människans dumhet och när det gäller universum är jag inte helt säker” sa Albert Einstein 1955. Som citatet visar på är rymden något vi inte vet så mycket om och att vi är naiva nog för att för att tro att vi kan behärska det. Under de senare decennierna har rymden allt trängt sig in närmre på våra liv. Ända sedan Neil Armstrong 1969 satt sin fot på månens yta och sagt den magiska ordföljden ” That’s one small step for man, and one giant leap for mankind ” så har mänskigheten haft stora funderingar om vi skall fortsätta våra liv på en annan livsduglig planet än denna. Rymden har också skapat tankar om resor för att upptäcka nya former av naturer och vad som egentligen väntar där ute.  Det är nyfikenhet och spänning som lockar oss och driver oss till att bedriva denna forskning.

Innan jag skrev detta arbete såg jag filmen ”Pandorum” av Christian Alvart från 2009. Utan att gå in djupare på handlingen, vilket kan läsas om på internet, så kan jag kort säga att närmare 59000 människoliv går till spillo ute i rymden. Allt detta på grund av en enda mans svaghet och att han tilldelats för stora befogenheter. I det stora hela skall en farkost färdas med sextio tusen människor genom rymden för att kolonisera en planet. En film som tydligt visar på människans brister och som berättar för oss väldigt tydligt att människan är smart men en individ som är känslodriven och opålitlig. Det förklarar tydligt på komplexiteten i att utföra långtidsexpeditioner där ett fåtal personer skall få tillit för något ansenligt, vilket är en stor faktor under rymdfärder.

Skall vi lita på att människan som art är kapabel till långa rymdexpeditioner?  Om man läst lite i historien om den första månlandningen kan man visa på att det är mycket möjligt. Under färden till och från månen stöter astronauterna på stora hinder och problem. Men genom enorm uppfinnighetsrikedom och intelligens så skapar man lösningar på dessa problem som man aldrig trodde skulle vara möjligt. Exempel på dessa lösningar kan vara den anordning som kontrollerade syret till farkosten som slutade fungera och gjorde att personalen nästan dog. Men problemet löstes med en penna, lite papper och ett gummiband. Detta lyckades genom ett mycket starkt samarbete från markpersonalen och astronauterna. Detta är ju bara ett av alla exempel som visar på människors välvilja för andra och deras goda hjärta. För att överleva i extrema miljöer krävs även något. Detta ”något” kallas för Intuition och intellekt, något som är otroligt komplext att skapa i en maskin. Denna lilla del som skiljer oss från maskinerna tror jag har en stark påverkan. Att resa i rymden beror inte endast på de maskinella delarna, inte heller att någon skall behålla en kontrollerad och stabil miljö. Vi måste alltid förutsätta att problem kan uppstå, på grund av ”den mänskliga faktorn” vid konstruktion och när oförutsedda problem dyker upp krävs den lilla skillnaden många gånger för att lösa problemet. Gör inte detta oss lämpliga för denna typen av uppdrag? Det finns ingen programmering som kan ersätta en människas förmåga att dra logiska slutsatser!

Man kan tycka att vi människor många gånger ser oss själva som lite mer intelligenta än vad vi många gånger är. I romanen En liftares guide till galaxen skriven av Douglas Adams år 1979 så nämner man en konflikt mellan människor och delfiner. En konflikt som i enkelhet handlar om vilken av dem båda som är den intelligentaste varelsen på jorden.” Människorna påstår att de har krigat och haft en enorm teknikutveckling, haft stora konflikter som involverat hela jorden och varit mycket komplicerade att lösa. Detta samtidigt som delfinerna bara har legat och lekt i vattnet. Delfinerna säger att deras art är den smartaste individen på jorden på exakt samma grunder”. Ett mycket skämtsamt moment i boken men också ett tydligt steg som visar på människors trångsynthet. Jag tror mycket väl att vi människor är intelligenta nog för att inse att våra val många gånger är fåfänga. Men på något sätt intalar vi oss själva att det är så de skall vara. Vi är alltså experter på att spåra in på saker och sedan ha det svårt att lämna detta. Ta oljan som exempel, något så enormt omtalat! Vi vet att det är dåligt för det levnadssystem som finns på jorden. För att förklara bort detta så används det mycket vanliga styrmedlet ekonomi. ”Vår ekonomi är lika så känslig som varje del i miljön” Citat av USA premiärminister från filmen The Day After Tomorrow Ressigerad av Roland Emmerich 2004. För att möjliggöra storartade rymdresor tror jag människor måste vidga sina sinnen och släppa det som skapat de problemen vi har idag. Som Albert Einstein själv sa:
“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.”

Dessa är alla faktorer till att vi står där vi står idag. Jag menar människor är bra och smarta individer. Men som många forskare och vetande har insett så har människor vissa grundläggande brister. Inte minst så är citatet av Albert Einstein i början av texten ett mycket klart exempel på en man som insett våra brister. För att förklara detta mänskliga felrum så har vi något som vi själva kallar ”den mänskliga faktorn” vilket jag tror är det största hindret till rymdfärder utanför vårt lilla solsystem i en oändlig rymd. Samtidigt som jag har fått uppfattningen att vi mycket väl är kapabla till att skaffa fram den kunskap som krävs för att göra detta. Rymden är ett stort mysterium som kanske aldrig får ett svar. Men med mänsklighetens ständiga strävan efter utveckling så ökar våra chanser exponentiellt jämfört med om vi hade sett till kolkraften.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s