Glenn Nackfors

Robotar

Tjänare eller förgörare.

I och med att medeltiden tog slut och människor fick möjligheten att utforska och kritiskt granska de sanningar som bl.a. kyrkan hade satt upp, tog teknik utvecklingen fart.  Fram mot 1700-talet började den vördnad som vetenskapsmannen avnjutit sjunkit i samband med att folket börja undra vad som skulle hända om man gick för långt. Skulle människan kunna  utplåna sig själva? Verk som Frankenstein kom till med dessa baktankar. Människan skapar liv som sedan vänder sig mot sin skapare vilket är ett tema som dyker upp i någon form i nästan allt science-fiction idag till exempel: Teminator, Star Trek och Mass Effect.

Är detta en rädsla som är befogad? kan maskiner i framtiden göra uppror och börja döda människor?  De senaste 40-50 åren har robotar fått en allt större roll i de olika industrierna, framför allt i bilindustrin. I Japan finns det idag robotar som kan integrera med människor och är röststyrda. Dessa har dock inte nått en sådan nivå att de fått en marknad men med tanke på att utvecklingen ökar exponationellt ligger inte detta långt i framtiden.

Men blir detta ett problem i framtiden? Jag anser att vi måste vara vaksamma på vad vi gör, för även om vi tror att vi skyddar oss genom att lägga in säkerhetskoder som skall göra att en robot inte skall kunna skada en människan, skulle detta ändå hända.

1. ”En robot får inte skada en människa eller, genom passivitet, låta en människa komma till skada.”
2.” En robot måste lyda alla order som det får av människor, utom när sådan order skulle strida mot första lagen.”
3. ”En robot måste skydda sin egen existens så länge detta skydd inte strider mot första eller andra lagen.”

Dessa lagar kommer från boken I,robot skriven av Isaac Asimov. I boken blir dessa lagar inpräntade i alla robotar för att hindra dem från att attackera människor . Men robotarna utvecklas till den grad att de börjar tolka lagarna på sitt egna sätt. Vad de kommer fram till är att det farligaste för en människa är andra människor. När de kommit fram till detta börjar de med en revolution där människor sätts i husarest och de som inte följer lagen dödas.

Det är det här scenariot som jag anser kan bli ett problem och kan komma att bli verklighet. Det spelar egentligen ingen roll hur försiktiga människan är, om vi skapar en robot som kan resonera och komma fram till beslut så blir slutändan att de attackerar människor.

Trots detta är det svårt att förneka vad robotar har gjort för människor och vilken potential de har. Men ett varningens finger skall ändå lyftas.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s