Henrik Fransson

Människans ärkefiende och bästa vän

Teknikutveckling existerar på grund av människans nyfikenhet och vår fantastiska förmåga att anpassa oss till vår omgivning. Teknikutvecklingen är det som driver mänskligheten framåt och är egentligen det enda som skiljer oss ifrån andra djur. Det vill säga vi anpassar oss till vår omgivning och följer inte bara instinkter som andra djur gör.

I Jules Verne verk ”En världsomsegling under havet” så tar Verne upp människans enorma kompetens att anpassa sig samt vår nyfikenhet att utforska nya oupptäckta saker. Detta leder till att vår ras gör mängder med spännande upptäckter som gör att vi kan anpassa oss ytterligare till vår omgivning. Han beskriver i sitt verk om hur det skulle vara möjligt för mänskligheten att en dag bosätta sig på havsbottnen.
Ja, Verne ser verkligen den stora möjlighet som det finns med teknikutvecklingen. Han menar att ju mer vi använder oss av vår nyfikenhet desto bättre kan vi överleva i olika miljöer. Verne ser alltså det ljusa med teknikutvecklingen, hur oändligt långt vi kan nå med den.

Teknikutvecklingen i sig har resulterat i många goda ting, så som dator, flygplan, bil, rymdfärjor, hus och praktiskt taget allting som vi använder oss utav dagligen och tar för givet. Själv så ser jag inte bara möjligheten med teknikutvecklingen som Verne gör. I alla tider har det funnits krig. Jag citerar ett tal från USA:s president, Barrack Obama, ” War, in one form or another, appeared with the first man. At the dawn of history, its morality was not questioned; it was simply a fact, like drought or disease – the manner in which tribes and then civilizations sought power and settled their differences”. Det har alltså alltid funnits krig och jag ser inte anledningen till varför det inte skulle fortsätta finnas. Därför är det inte alltid positivt med teknikutvecklingen eftersom det kan leda till vår egen undergång. Det jag syftar på är att människan har använt teknikutvecklingen till att kriga mot sig själv och är det något som människan är bra på så är det just att döda sig själv.

Författaren Paul Auster har skrivit en bok, ”I de sista tingens land”(1987), om vad som skulle kunna komma att hända om vi använde teknikens värsta vapen, atombomben, mot oss själva. Det han beskriver i sin bok är en stad som är i ett land som blivit atombombat. Detta leder till att staden inte längre får någon mat eller elektricitet levererat till sig. Det är som en stad som förlitat sig på tekniken men plötsligt förlorar den. Man får läsa om hur hela staden sakta faller isär och hur människor försöker anpassa sig till den nya omgivningen, men blir ständigt svagare. Det Auster försöker säga med detta verk är att ifall vi skulle använda tekniken mot oss själva så kan det endast leda till att vi mister tekniken och därmed all den tid och utveckling som vi lagt ner på den.  Jag tror inte att Auster menar att teknikutvecklingen är något negativt utan jag tror han vill informera världen om vad som kan komma att hända om vi använder tekniken för förstörelse av varandra. Jag själv syftar inte heller på att teknikutvecklingen är något dåligt, utan menar mer att människan är en aggressiv ras och man måste räkna med att det kommer finnas människor som kommer vilja använda teknikutvecklingen för att döda i alla tider.

Jag menar alltså att vi inte bara får se det ljusa med teknikutvecklingen utan även det onda. Men om vi skall fördjupa oss lite i det positiva så tycker jag att vi skall gå in på vår tids mest fantastiska uppfinning, nämligen datorn. Datorn består i grund och botten av en CPU som drivs med elektricitet. Denna CPU är gjord utav transistorer som är cirka 4000 gånger mindre än ett hårstrå är tjockt. Varje transistor är som ett villkor då två stycken pinnar på den måste ha spänning för att den tredje ska få en ut signal. Detta betyder att man kan bygga upp otroligt avancerade villkor och det är detta som bygger hela datorn. Idag så är datorn vår tids stora revolution. Jag tror personligen dock att vi inom snar framtid (ca 1000 år) skulle kunna med hjälp av teknikutvecklingen bosätta oss på andra planeter. Detta med hjälp utav datorer som gör avancerade beräkningar för att simulera hur vi skulle behöva anpassa oss för att bosätta oss där. Redan idag så finns det grova skisser på hur detta skulle gå till. Jag ska inte gå in på det i detalj, men i grund och botten baseras det hela på att energi aldrig kan försvinna. Därför är det möjligt att driva ett helt samhälle med hjälp av avancerad teknologi på ett sådant sätt att vi aldrig behöver oroa oss över att maten ska ta slut eller liknande. Ett bra exempel på hur människan använder sig av datorer och maskiner för att bo ute i rymden tar filmen ”Wall-E” upp. I denna film tas det upp hur datorer och robotar gör så att människan kan bo i rymden i en evighet utan att behöva lämna skeppet. Vi vet att denna film skulle kunna komma till verklighet på grund av teknikutvecklingen och med hjälp av den skall vi också en dag lyckas genomföra att bosätta oss på en annan planet, det är jag övertygad om.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s