Henrik Johansson

Teknikutveckling

Den mörka sidan utav teknikutvecklingen, en utredande text om dess fördelar och nackdelar.

Av: Henrik Johansson, Merkurius

Jag kommer ihåg första gången ordet teknikutveckling susade förbi mina öron. Plötsligt slogs det upp nya dörrar för teknik och dess historia i mitt huvud. Jag funderade över hur den hade utvecklats hos människan under alla år. Sammanfattningen utav teknikutvecklingens positiva och negativa sidor presenteras här under i min Essä.

Människan har kunnat kommunicera i över 60 000 år och ännu längre haft förmågan att använda redskap. Dessa detaljer gör att hon är överlägsen jämfört med andra arter och ger henne en särskild ställning i naturen. Därefter har flera olika kulturer och tekniker utvecklats, från jägarsamhälle till bondesamhälle, vidare till industrisamhälle och slutligen kommunikation och kunskapssamhälle vilket vi lever i idag.

I novellen ”Frankenstein” utav Mary Shelley beskrivs teknikutvecklingen som ett stort, ont och farligt monster. Det är en symbol vilket representerar den ständiga utvecklingen inom tekniken och vilken nackdel den kan medföra. Folk brukar säga att teknikutvecklingen sker som mest under krig, vilket beror på att resurserna är nästintill oändliga. Anledningen till detta avspeglas ofta i de flesta Amerikanska krigsfilmer ”Ifall vi inte utvecklar detta vapnet nu så kommer fienden göra det först, vill du verkligen att fiendens vapen skall vara bättre än våra”. De är alltså för giriga över att få världsmakt istället för att se vad som bäst lämpar sig för naturen. Helt enkelt så sker teknikutvecklingen endast för att gynna individen och inte hela planeten.

En annan positiv del som teknikutvecklingen bidrar med är att den gett oss många medicinska fördelar som vaccin, HLR (hjärt och lung räddning) men även livsförlängande maskiner som t.ex. respirator. I ”Frankenstein”, 1817 så sätts en kropp ihop utav många lösa delar från olika personer och material. Detta genomförs i nutid på verkliga människor med lyckade resultat och är även känt som transplantation. Vi bestämmer själva ifall vi vill ge bort organ och noterar i sådana fall det i donationsregistret. Tekniken har även gett oss elektroniken och med hjälp utav den så har robot proteser till människor utvecklas. De kopplas upp till det ordinarie nervsystemet vilket ger dem exakt samma funktion som en vanlig kroppsdel förutom känsel. Men som Intels grundare, Gordon Moore upptäckte, antalet transistorer som kan integreras på ett chip fördubblas var artonde månad. Då kommer troligen även sinnen kunna ersättas med elektronik. Snart kommer troligen framtiden att endast bestå utav robotar likt i filmen ”Surrogates” från 2009 där människor lever sitt liv via en robot. Roboten är då direktuppkopplad till en dator som du sitter hemma och ansluter hjärnan till. De slipper alla problem som utseende och fysisk styrka med mera och de kan köpa en ny ”Surrogate” ifall de vill byta image eller liknande. Frågan vi måste ställas oss då är om vi verkligen vill ta bort den humana kontakten mellan människor. Alla kanske inte vill dölja sig bakom en robot eller gå miste om känslan att leva i nuet och känna sig riktig inte som om vi lever i ett datorspel som till exempel ”The Sims”.

Teknikutvecklingen har även gett oss vapen, krig och utan Alfred Nobels uppfinningar som krut och dynamit så skulle dagens vapen inte existerat. Men som Nobel själv sa ”Min dynamit leder snarare än tusen världsfördrag till fred. När Människan insett att hela arméer kan komma att tillintetgöras, kommer hon att fortleva i en gyllene fred”. Djupt nere visste troligen Alfred att detta uttalande aldrig skulle gå i uppfyllelse därför definierade han Nobelprisets syfte i sitt testamente med med följande ord ”att komma mänskligheten till den större nytta”.

Frågan vi måste ställa oss själv är då, hur många liv är det mänskligt sett värt att offra för att en större mängd ska överleva. En konsekvensetiker väljer att döda en för att rädda flera personer i jämförelse med handlingsetiker som ser aktionen som det onda och skulle därför aldrig genomför en handling som skadar ett fåtal för att hjälpa en större mängd människor. Många människor har fått offra sina liv i ensamhet, som forskare eller assistenter vilket har blivit paranoida pågrund utav bristen på gemenskap. Detta endast för att den tekniska utvecklingen skall göra framsteg .

Hur många fler personer ska behöva dö för att människan ska plöja över naturens lagar istället för att följa dem? Frågan är ställd men vad blir svaret?

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s