Henrik Wiberg

Att skapa framtida behov

I dagarna innan jul satt jag och funderade över om jag skulle passa på att köpa en ny mobiltelefon, den är trots allt 6 år gammal. Efter att ha rotat runt i djungeln med telefoner insåg jag att man nuförtiden kan dela in mobiltelefoner i två olika grupper, surftelefoner och icke surftelefoner.  Säljarna i de olika butikerna jag besökte förklarade brinnande om de enorma fördelarna en surftelefon ger.
Mina tankar susade iväg till någonting jag läste om i boken ”Ett Svenskt geni” av David Lagercrantz, vilket jag nu sammanfattar nedan.
För tolv år sedan infördes det första kommersiella satellittelefonsystemet IRIDIUM. Möjligheterna var oändliga med täckning över hela jorden och inom några år skulle varje människa äga en egen satellittelefon. Satellittelefonerna ansågs så nyskapande och revolutionerande att man sa att de tillhörde den tredje generationens telefoner, även känt som 3G. Satellittelefonerna slog dock aldrig igenom och istället blev det UMTS som blev den nya tekniken som används i mobiltelefoner och som således numera kallas 3G.
Urvalet av vilken teknik som segrar på den internationella marknaden är aldrig självklar. Teknikutvecklingen skulle kunna ses som början av en process där det handlar om att hitta en teknik som kan gynna många människor i rätt tid. Kan det således vara så att en innovation inte får ligga för långt fram i tiden då den uppfinns? Jag tror att alla sorters nyskapande idéer på något sätt har växt fram ur och påverkats av sin omgivning med både hänsyn till tid och kultur. En satellittelefon skulle till exempel inte kunnat uppfinnas under stenåldern. Olika tekniker hör till tiden och folket.

Ofta har man hört meningen att ”detta är framtiden”, det är dock långt ifrån alltid det blir så. Många människor spekulerar om hur framtiden kommer att se ut, det finns till och med personer som har det som yrke. Finns det verkligen någon människa som kan förutsäga hur framtiden kommer att se ut? Vad som blir populärt och vilka behov folket kommer att skapa, för nog är det så att med ny teknik följer nya behov. Att ständigt vara uppkopplad mot internet har skapat helt nya förutsättningar vad gäller spridandet av information och kommunikation.  Hur många ungdomar har till exempel inte som daglig rutin att läsa det senaste på Facebook.

År 1996 sa den dåvarande IT-ansvariga ministern Ines Uusman att ” Internet är en fluga som kanske blåser förbi. Jag tror inte att folk i längden kommer att vilja ägna så mycket tid, som det faktiskt tar, åt att surfa på nätet”. Trots detta är det precis vad många människor gör idag, det finns till och med människor som skulle ha det svårt att klara sig en hel dag utan att ha tillgång till internet. Jag tror att ett behov är vad man gör det till och det går inte (alternativt är mycket svårt) att förutsäga vilka behov vi kommer att skapa i framtiden.

Istället för att fundera om din nya mobil är kompatibel eller inte med framtida programversioner bör du kanske istället ställa dig frågan, vilka behov har jag just nu och inom en kort framtid? Behöver jag verkligen skapa ett nytt behov eller klarar jag mig med det jag har?
Har jag ett behov av att kunna läsa tidningen oavsett var jag är, måste jag kunna chatta dygnet runt? Behöver jag verkligen skapa mig ett nytt behov, eller är jag nöjd med de jag redan har?

All teknik blir gammal, förr eller senare.  En dator som är mer än 15 år gammal är nuförtiden antingen en exklusiv retropryl eller ämne för ett hysteriskt skämt. Utvecklingen går och har alltid gått skrämmande fort för många och av någon anledning tycks människor alltid tro att teknikutvecklingen går som snabbast i nuet, kanske just eftersom att inte alla tidigare innovationer förs vidare. Av denna anledning verkar det som att det uppfinns mest i nuet. Jag är därför försiktig med att säga att teknikutvecklingen nu går snabbare än någonsin.

Framtiden är svår att förutse och jag antar att det är det som är charmen med framtiden. En sak är dock säker, all teknik blir gammal så välj en som passar för stunden.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s