Markus Carlander

Är tekniken vår framtid?

Teknikutveckling är ingenting nytt som många tycks tro utan är något som berört oss människor i urminnes tider. Ända ifrån dess att första verktyget, vapnet eller vad det första redskapet än var så har vi människor i vår ivriga strävan av ett bättre, lättare och innehållsrikare liv utvecklat otaliga mängder av redskap. Redskap som med facit i hand skapat det otroligt utvecklade samhälle som vi lever i idag och gett oss många ökade förutsättningar till ett bra liv. Men teknikutvecklingen har också på många sätt medfört försämringar och negativa konsekvenser genom tiderna. Så frågan är vad teknikutvecklingen kommer att innebära för vår framtid? Kommer den att tillföra en bättre värld för oss alla eller kommer den till slut att annihilera vår egen existens?

Att kunna veta och säga hur vår framtid kommer att se ut finns det nog ingen som vet riktigt. Men vad jag tror är att svaren inte ligger i framtiden utan snarare i Homo Sapiens gener som genomsyrat hela vår utvecklingsprocess. Om vi aldrig hade haft ett behov utav att utvecklas skulle vi nog fortfarande kunna betraktas som apor och inte varit där vi är idag med avseende på teknologin. Dessutom tror jag att många behov och instinkter som till exempel maktbehovet, flockinstinkten och rovdjursinstinkten finns i vår ryggmärg som förklarar varför konflikter lätt uppstår med vårt moderna samhälle. Nu för tiden är många utav våra medfödda instinkter som har sina rötter långt tillbaka i tiden inte längre nödvändiga för vår egen överlevnad även om de fortfarande lever kvar i våra ådror.

Detta kan vara en logisk bakgrund till varför krig fortfarande uppstår även i vårt civiliserade levnadssätt. För så länge som det har funnits människor har det även funnits maktkamper mellan olika grupper. Dessa kamper har i utsträckning bidragit till att teknikutvecklingen förts framåt eftersom behovet av nya och bättre vapen varit mycket stort för att kunna segra över sina motståndare. Även in i nutid så har krigen haft en stor betydelse för teknikutvecklingen såsom de två världskrigen. Många nya innovationer kommer just ifrån vapenindustrin som därefter fått andra användningsområden efter hand. Ett exempel på det är koordinatsystemen som utvecklades pågrund utav att man behövde snabbsiktade missiler med hög precision men som nu idag fått användningsoråden som bland annat industrirobotar. Men vapenutveckling innebär inte bara guld och gröna skogar man måste alltid komma ihåg att vapnen faktisk är utvecklade för att lämpa sig i krig som kan få mycket ödesdigra konsekvenser om de används till det. Under kalla kriget var både USA och Ryssland upprustade med så pass effektiva vapen att hela människans existens stod på spel.

Men teknikutvecklingen har inte bara drivits fram av maktkamper och krig utan en stor andel av teknikutvecklingen har sina rötter i strävan mot en enklare och effektivare vardag. Människan har liksom inte nöjt sig med att gå, bo i grottor, laga mat över öppen eld och klä sig hudar. Det har genom alla tider funnits en lathet på sätt och vis som fått människor till nytänkande. Utan denna motivation och trohet till att saker och ting går att förändra så skulle vårt nutida samhälle inte existerat på samma sätt som vapnen inte skulle ha funnits.

Hur framtiden kommer att se ut är en stor och intressant fråga som det finns många olika tolkningar av i filmer och böcker. Tråkigt nog lutar trenden mot en mörk och dyster framtidsskildring som jag kan tänka mig beror på rädslan för att det skulle hända i framtiden. Några utav de många filmerna som varnar för vad som möjligtvis skulle kunna hända i framtiden är ”I am Legend”, ”The Day After Tomorrow” och ”I. Robot”. Så länge det finns människor så kommer det alltid att finnas en drivkraft för att utveckla den teknik som finns. Men det innebär också att tekniken måste utvecklas med varsamhet och ansvar som filmerna ofta påpekar med sitt budskap.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s