Mathias Edberg

Är teknikutveckling ett resultat av människans instinkt att överleva men dess väg till undergång?

 

Människan har sedan urminnes tider strävat efter bättre teknik som både skapar en bekvämare och enklare vardag men också för att öka sin popularitet, makt och inflytande.

När de allierade, Ryssland, England och USA stormade in och tog Berlin 1945 under andra världskriget så anordnades en parad för att fira vinsten över Nazisttyskland. England och USA visade stolt upp sina nyligen utvecklade stridsvagnar men sedan var det Rysslands tur. Ett dovt mullrande tonade upp sig nerifrån paradgatans början och hundratals enorma stridvagnar plöjde fram över gatan, en helt ny genration stridsvagnar som man aldrig hade sett maken till innan. Amerikanerna och britterna blev riktigt överrumplade och inte alls glada över uppvisningen.  Vad var det Ryssland ville visa med den här gesten?  Vad var meningen med att med hjälp av sin teknik förlöjliga sina vänner på det sättet? Var stridsvagnarna en symbol för att visa att det de inte hade lidit några ekonomiska förluster utan hade mer än tillräckligt för att utkämpa ett krig till.

Svaret ligger både i människans och även i djurens natur. Allt liv på jorden vill föra sina gener vidare. Varför lever inte alla människor under samma tak, med samma nationalitet, alla länder som bara ett land? Det finns en viss strävan för att bli bäst och starkast.

Från första början då de första Homo Sapiens började ockupera jorden så var det rå styrka som var det viktigaste. Den som kunde slå hårdast och fälla det största bytet var också den som kunde föra sina gener vidare. Men efter ett tag då människan började lära sig använda verktyg gavs vilken man som helst möjligheten att bli den starkaste i stammen. Klubban, hammare, yxan, pilbågen, armborstet och pistolen. Den som hade det nyaste vapnet hade en fördel gentemot de andra.

Men nu i modernare tider så behöver vi inte kriga för att överleva, mat får ju alla. Men ändå så fortsätter teknikutvecklingen att kontinuerligt skapa ny teknik. Människan har inte nöjt sig med att ploga fält och åka med sin häst och vagn in till staden för att gå på marknad. Det finns fortfarande hot för ens existens. Inte direkt mot individen men mot kulturen och arvet. Att föra sin religion, samhällstro och kultur vidare är viktigt för alla. Olikheten mellan människor kan vara ett av skälen till vår teknikutveckling, åtminstone inom krigsföring. Kriget mot terrorn ifrån mellanöstern, oroligheterna mellan Nord- och Sydkorea och de gamla tvisterna mellan Ryssland och USA är ett fåtal exempel på moderna konflikter som grundar sig i olikheter. Man ser olikheten som ett hot mot sin egen överlevnad. Det är precis det som hände mellan USA och Ryssland. Nationerna hade olika styrsätt och de avskydde varandras sätt att styra. Rädslan att den andres ideologi skulle spridas över sitt egna land var en av anledningarna som startade kalla kriget. Kapprustningen påbörjades och hela världen sattes i skräck i väntan på att atombomberna skulle falla. Teknikutvecklingen blev i sig ett verktyg eller ett vapen som spred fruktan och höll de båda länderna i schack.

 

 

Det är inte förrän på senare tid som det har blivit så uppenbart vad vår teknikutveckling kan leda till. Det finns hundratals filmer som varnar för framtidens problematik.  ”The day after tomorrow”, ”I´robot”, ” I am legend” och ”2012” är bara några av de filmer som försöker sprida budskapet om risken med människans teknik. Och vi ska inte ens nämna alla Sci-fi böcker om apokalypser och dystopier. Vår litteratur nuförtiden liknar mycket romantikens hat mot teknikutveckling på 1800-talet. Detta citat av Carl Sagan, astronom och författare, sammanfattar vår vårdslöshet:

” We´ve arranged a civilization in which most crucial elements profoundly depend on science and technology. We have also arranged it so that almost no one understands science and technology. This is a prescription for disaster. We might get away with it for a while, but sooner or later this combustible mixture of ignorance and power is going to blow up in our faces”

Har vi oss själva att skylla för vår instinkt eller ska vi som överlägsen ras på jorden ta ett större ansvar? Finns det hopp för mänskligheten, hopp om att vi själva ska förstå vad vi gör mot oss själva eller ska vi behöva uppleva en atombombsmassaker eller en ny istid innan vi förstår att vi är tvungna att ändra vår livsstil.

”It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity” Albert Einstein

 

 

Källor:

http://www.quotegarden .com/technology.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s