Richard Dahl

Kommer teknikutvecklingen lösa miljöproblemen eller förvärra dem?

En dystopi med en förstörd planet eller en utopi där människan lever i harmoni med naturen? Hur det kommer att gå kommer till en stor del bero på teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen kan lösa miljöproblemen eller så kan den förvärra dem.

Ett tidigt exempel på människans stora miljöförstörelse och ogenomtänkta resursslöseri var civilisationen på Påskön. Cirka 1100-2500 år sedan befolkades Påskön. Så småningom byggdes en relativt framstående civilisation upp och uppnådde en befolkning på cirka 10000 människor. Påskön hade för lite resurser för att försörja en så stor befolkning med den primitiva tekniken som invånarna använde. Allt började med att mer och mer träd höggs ner, främst för att bygga de stora och välkända statyerna som finns på ön. När de flesta av träden väl höggs ner blev det mycket svårare för invånarna att bygga hus, dessutom kunde man inte längre bygga kanoter, även fiskenäten (som tillverkades av en speciell träsort på ön) blev svårare att göra. Därtill påverkades öns jord negativt av nedhuggningen och det blev mycket svårare att odla. Ju längre tid det gick desto närmare total kollaps nådde civilisationen på Påskön. Detta skedde bland annat genom nästan konstant krigsföring, slaveri och kannibalism.

Trots att detta exempel beskriver en ö med relativt begränsade resurser kan detta jämföras med vår situation på jorden. Vi bor på en planet med begränsade resurser som vi förbrukar utan att tänka på konsekvenserna. Dessutom är vi isolerade från resten av världsrymden och om något går fel så har vi ingenstans att fly (vår närmaste stjärna ligger 4 ljusår bort och vi har ännu inte upptäckt hur vi färdas med så höga hastigheter).

Enligt Lasse Gustavsson på Världsnaturfonden så konsumerade mänskligheten redan år 2007 ”30 % mer av jordens tillgångar än vad jorden kan återskapa på ett år.” Dessutom rapporterade Aftonbladet samma år att om alla levde som den genomsnittlige svensken så skulle det behövas 3,4 jordklot. Den globala konsumtionen har förmodligen tyvärr ökat sedan dess främst eftersom u-länder som Kina och Indien får en rikare och mer välmående befolkning på bekostnad av miljön. Fortsätter vi som vi gör kommer det att leda till ekologisk och ekonomisk kollaps.

Men hur kunde det egentligen bli som det blivit? Genom tiderna har mänskligheten förstört miljön och i flera fall använt för mycket resurser. Däremot har aldrig miljöförstörelsen och följderna av detta både globalt och lokalt varit så stora som sedan industrialismen. I slutet av 1700-talet började den industriella revolutionen i Storbritannien. Snart spred den sig till flera andra Europeiska länder och Nordamerika. Den industriella revolutionen innebar att stora delar av befolkningen som bodde på landsbygden flyttade in till städerna för att jobba i fabrikerna. Sedan industrialismen har teknikutvecklingen gått fram enormt snabbt samtidigt som världens befolkning också vuxit enormt mycket. Tyvärr har konsekvenserna av teknikutvecklingen ofta varit negativa, bland annat har det direkt eller indirekt lett till att arter utrotats, skogsskövling, stora utsläpp av växthusgaser med mera.

Trots att det finns ett antal allvarliga miljöproblem att ta tag i och de flesta (i alla fall i i-länder) känner till dessa finns det få som verkligen tar de på allvar. De flesta fortsätter att göra som vanligt, t.ex. att köra sin bensinbil, värma upp huset med olja, slänga det mesta i papperskorgen istället för att återvinna och äta kött. Det finns dessutom de som tror att den globala uppvärmningen är en bluff (bland annat 30000 forskare som stämt Al Gore).

Även om den globala uppvärmningen nu verkligen är en bluff (vilket är osannolikt) betyder detta ändå att vi inte kan fortsätta att som vanligt konsumera och använda miljöfarlig teknik. Det finns ett antal stora miljöproblem att ta tag i förutom den globala uppvärmningen, bland annat vår överkonsumtion/resursslöseri, skogsskövling, erosion, spridning av främmande arter (arter som hamnar i ekosystem där de inte ska befinna sig), förtunningen av ozonskiktet, försurning, övergödning och utrotning av djur- och växtarter.

Det finns flera faktorer som gör att människor i allmänhet inte vill ta tag i problemen på allvar. Jag tror att människor har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar då konsekvenserna ligger flera år framåt och tänker ”Sak samma vad jag gör idag, jag kommer inte att påverkas.” eller ”Varför ska jag bry mig om vad som kan hända i resten av världen om det inte blir så farligt i Sverige?”. Det finns till och med en hel del politiker som inte tar miljöproblemen på stort allvar. Som tur är finns det privatpersoner, företag och organisationer som tar tag i problemen.

Men frågan är som sagt ifall teknikutvecklingen kommer förvärra eller lösa miljöproblemen. Tekniken för att lösa problemen finns till stor del redan nu, några exempel på sådan teknik är elbilar, solceller och varor tillverkade av återvunnet material. Trots att tekniken finns är det egentligen få som vill betala det högre priset för att köpa dessa varor.  Många politiker vågar inte satsa mycket pengar på att utveckla och förbättra den miljövänliga tekniken. Som tur satsar fler och fler företag på att utveckla miljövänligare teknik. Ju fler företag som utvecklar den tekniken och därmed konkurrerar med varandra desto snabbare kommer tekniken utvecklas och desto billigare blir det.

Min slutsats är att tekniken kommer att lösa miljöproblemen om den blir billigare och bättre. Troligen kommer den då att komma in på den stora marknaden och konkurrera ut den omiljövänliga tekniken. Dock hoppas jag att politiker tar tag i problemen på allvar och inför lagar och skatter som gynnar miljövänlig teknik och andra miljövänliga åtgärder, exempel på sådana kan vara högre moms/skatt på kött, lägre kostnad för ekologiska varor och gratis kollektivtrafik. Det bästa vore ifall alla länder kunde enas om en miljöplan med bland annat utsläppsminskningar.

Källor

http://www.wwf.se/press/1139342-nu-verkonsumerar-vi-jordens-resurser-med-30-procent

http://faktabanken.nu/stjarnavstand.htm

http://www.primitivism.com/easter-island.htm

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s